Kantatie 65 varteen rajoittuva, harvinaisen komean kokoinen tilakokonaisuus, joka käsittää myös reilut 0,5km Vermasjärven rantaviivaa sekä kaksi kappaletta samaisella järvellä sijaitsevia saaria.

Tilan ainespuumäärä on metsäarvion mukaan noin 9485m3, josta uudistuskypsää puustoa on noin 1600m3

Tilan pinta-alasta lähes 70% on nuorta kasvatusmetsää, joista osa on hiljattain harvennettu hyvään kasvukuntoon.  Tilalla on tällä hetkellä välittömän taimikon- ja nuorenmetsänhoidon tarpeessa yhteensä noin 50 hehtaarin alueet, joista osa on mahdollista suorittaa energiapuuhakkuuna.

Tilalle on juuri laadittu uusi metsäsuunnitelma seuraavaksi 10-vuodeksi, joka luovutetaan kaupanteon yhteydessä ostajalle.

Hyvät tieyhteydet.  Tilan eteläosa rajoittuu noin 700 metrin matkalta kantatie 65 varteen.  Pohjois-osan läpi kulkee hyvä metsätie.  Tilan poikki kulkee vanha, käytöstä poistettu rautatie.

Tila rajoittuu pohjoisosastaan reilun 0,5 kilometrin matkalta Vermasjärven rantaan.  Ranta-alue on kaavoittamaton, joten sillä ei ole vahvistettua rakentamisoikeutta.  Kohteeseen kuuluva runsaspuustoinen Ahonsaari on kooltaan noin 1,5 hehtaaria.  Saaren pohjoiskärjessä on upeaa kalliorantaa, jolta avautuu komeat järvimaisemat.  Ahonsaaren välittömässä läheisyydessä sijaitseva toinen saari on kooltaan ainoastaan noin 400m². 

Tarvittavat hoitotyöt suoritettuna tämän tilan arvokasvu tulisi olemaan tulevina vuosina varsin huomattava!  

Lähtöhinta: 300.000€ / kirjalliset tarjoukset viimeistään 3.12.2021

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita sekä rautatien suoja-alue.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On