Erittäin hyvin hoidettu mäntyvaltainen tila, asiallisten tieyhteyksien ääressä.

Ainespuumäärä on metsäarvion mukaan noin 3459m3, josta tukkipuun osuus on noin 1260m3.

Tilan pinta-alasta hieman yli 20 hehtaaria on varttuneita kasvatusmetsiä, nuoria kasvatusmetsiä on 4,3ha.  Em. kasvatusmetsistä reilut 14 hehtaaria on lannoitettu Metsäsalpietarilla vuonna 2020.  Keskimääräinen lannoitemäärä on ollut 550-600kg/ha.

Hyvät tieyhteydet jokaiselle palstalle, jonka johdosta metsänhoitotyöt sujuvat vaivattomasti ja hakkuiden metsäkuljetusmatkat säilyvät lyhyehköinä.

Tilalle on juuri laadittu uusi metsäsuunnitelma seuraavalle 10-vuodelle, joka luovutetaan ostajalle kaupanteon yhteydessä.

Lähtöhinta: 130.000 euroa / kirjalliset tarjoukset viimeistään 8.12.2021

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitykset siirretään kaupanteon yhteydessä velattomina ostajalle

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Peurantien tiemaksu on noin 90€/v. Metsätiestä ei ole peritty vuotuisia tiemaksuja.

Osuus yhteisiin Ei ole