Kahdesta erillisestä itsenäisestä kiinteistöstä muodostuva hyvä metsätilakokonaisuus.  Puumäärä yhteensä noin 2953m3.  Mäntyvaltainen puusto, jonka osuus on noin 85% kokonaispuumäärästä.  Tilojen pinta-aloista yhteensä yli 75% on nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää.  Tilalla olisi lähivuosina runsaasti harvennushakkuutarpeita sekä jonkin verran uudistushakkuumahdollisuuksia.  Maapohjat ovat pääasiassa puolukka- ja mustikkatyyppiä.  Tilan Mykylävuori etelärajalla kulkee metsätie.  Tilalle Paimentenniemi kertyy Ilvesniementieltä etäisyyttä noin 100 metriä.  Ko. matkalla kulkee traktoritie, kirjattu tieoikeus on olemassa.  Hintapyyntö: 105.000€ / kirjalliset tarjoukset viimeistään 12.6.2020  

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Olemassa oleva metsätie rasittaa Mykylävuori. Paimentenniemeen ei kohdistu rasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus yhteiseen vesialueeseen.