Kahdesta itsenäisestä kiinteistöstä muodostuva metsätilakokonaisuus.  Tilat sijaitsevat tietä pitkin kuljettuna reilun kilometrin etäisyydellä toisistaan.  Tilojen yhteenlaskettu ainespuumäärä on metsäarvion mukaan noin 1050m3.  Tila Peruskallio on puustoltaan lähes puhdasta männikköä.  Sen maapohjat ovat VT:tä ja CT:tä.  Puustot vaatisivat nuorenmetsänhoitoa ja harvennushakkuuta.  Pihanperän puusto vaihtelee varttuneista taimikoista varttuneisiin kasvatusmetsiin (T2-03).  Tila Pihanperä on ollut jo pitemmän aikaa hoitamattomana, jonka johdosta sen puustot vaatisivat pikaisen läpikäynnin.  Sen maapohjat ovat kohtuullisen reheviä, joten hoidettuna sen puustot kasvaisivat varsin hyvin.  Hintapyyntö: 32.500€ / kirjalliset tarjoukset viimeistään 25.9.2020

Tilat myydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena, mutta niistä voi halutessaan tehdä myös erillisiä tarjouksia.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kumpaakin tilaa rasittaa yksi tieoikeus

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitykset luovutetaan velattomina ostajalle

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Peruskalliolla on osuus yhteiseen vesialueeseen.