Sijoittajalle erinomaisesti sopiva tilakokonaisuus pikitien varressa.

Kantatie 68 varteen rajoittuva, kolmesta itenäisestä kiinteistöstä muodostuva hyvä metsätilakokonaisuus.  Ainespuumäärä noin 3655m3.  Tilojen pinta-aloista yhteensä lähes 70% on nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää, joten puustot ovat hyvässä arvokasvuvaiheessa.  Tilalla Valkonen sijaitseva metsikkökuvio 53. on hiljattain lannoitettu.  Erinomainen tieyhteys, kantatie 68 kulkee käytännössä alueen poikki.  Näin ollen tilat sijaitsevat kelirikkokelpoisen tien varressa.  Lisäksi tilan Niemenmaa halki kulkee metsätie, joka palvelee Niemenmaan ohella myös tilaa Rajamaa.   Kohteesta voi tehdä tarjouksen sekä kokonaisuutena, että tiloittain.  Kokonaisuuden hintapyyntö: 145.000 euroa / kirjalliset tarjoukset viimeistään 17.4.2020

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Naapurikiinteistöllä on tieoikeus olemassa olevaan tiehen, joka kulkee tilan Niemenmaa poikki.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tiloilla Niemenmaa ja Valkonen on osuudet yhteisiin vesialueisiin. Tilalla Rajamaa ei ole osuutta yhteisiin.