Runsaasti upeita 03 kehitysluokan männiköitä sisältävä hyvin hoidettu metsämääräala.

Kahdesta erillisestä palstasta muodostuva hyvin hoidettu ja komean kokoinen metsämääräala.

Kohteen kokonaispuumäärä on metsäarvion mukaan noin 7870m3.  Ainespuumäärä on noin 7422m3, josta tukkipuun osuus on noin 2400m3.

Kohteen pinta-alasta yhteensä yli 50 hehtaaria on nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää, josta varttuneen kasvatusmetsän osuus on lähes 39ha.  Kasvatusmetsät ovat suurimmaksi osaksi varsin komeita, hoidettuja ja hyvälaatuisia männiköitä.

Hyvät tieyhteydet.  Pohjoisen puoleinen palsta rajoittuu pohjoisosastaan valtion soratiehen. Lisäksi Välimaantie kulkee länsiosassa kahdessa kohdassa tilan rajalla.  Kolmas kulkureitti löytyy palstan eteläkärjestä.   Etelänpuoleiselle palstalle kulkee Koirajärven metsätie, joka jatkuu vielä palstan halki omana talvitienä.

Kohteesta voi tehdä tarjouksen joko yhtenä kokonaisuutena tai erilliset tarjoukset palstoittain.

Kokonaisuuden lähtöhinta: 280.000€ / kirjalliset tarjoukset viimeistään 17.12.2021.

TÄMÄ ON METSÄSIJOITUSKOHTEIDEN EHDOTONTA PARHAIMMISTOA!

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole