Erinomaisten liikenneyhteyksien ääressä, aivan Virtain keskustan tuntumassa sijaitseva hyvin hoidettu metsäpalsta, joka muodostuu itsenäisestä kiinteistöstä Takamaa 8:59 ja kiinteistöstä Lappajärvi 8:410 erotettavasta määräalasta.  Kohde rajoittuu noin 350 metrin matkalta kantatie 66 varteen, jolta erkanee omalla maalla kulkeva asfaltoitu, noin 350 metrin pituinen tie, joka päättyy naapurikiinteistöllä sijaitsevalle linkkimastolle.  Kohteen ainespuumäärä on metsäarvion mukaan noin 2100m3.  Pinta-alasta lähes 60% on hiljattain harvennettua mäntyvaltaista kasvatusmetsää.   Palstan poikki kulkee Pirkantaival- retkeilyreitti.  Se kulkee käytännössä suurimmaksi osaksi palstan keskivaiheilla olevaa korkeinta ja karuinta kallioaluetta pitkin.  Tilasta Lappajärvi jää myyjälle kantatilana noin 3,2 hehtaarin laajuinen alue, jonka kartta löytyy ladattavista aineistoista. 

Hintapyyntö: 70.000€ / kirjalliset tarjoukset viimeistään 27.11.2020.  

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Osa kohteesta sijaitsee osayleiskaava-alueella ja osa on kaavoittamatonta. Pääosa kaavoitetusta alueesta on merkitty M-alueeksi. Luoteiskulmassa on pieni alue MU-aluetta ja AP-aluetta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet olemassa olevaan tiehen. Pirkantaival - retkeilyreitti. Sähkölinja linkkimastolle. Posti- ja lennätinlaitoksen maakaapeli.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On