Harvennushakkuuta kaipaava erittäin puustoinen rantatila!

Virrat ja Mänttä-Vilppula kuntien rajalla sijaitseva erittäin puustoinen 11,1 hehtaarin metsätila, jolla on noin 470 metriä Jyväsjärven rantaviivaa.

Tilan maapohjat ovat hyväkasvuiset. Ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta on 85 % ja loput 15 % on kuivahkoa kangasta. Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 2500 m3 eli noin 228 m3/ha. Nykypuuston kasvu on noin 5,8 m3/ha/v. Tilan kehitysluokkajakaumasta yli 90 % on varttunutta kasvatusmetsää ja lähes loput uudistuskypsää metsää. Taimikoita tilalla ei ole. Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa kohteella on yli 900 m3.

Hyväkuntoinen tieyhteys menee vajaan 100 metrin päähän tilasta, josta tilan rajalle seitsemän metrin levyinen tieoikeus.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 27.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Virtain kunnan kaavoitus- ja kehittämispäällikö Saija Kärkisen lausunnon mukaan kiinteistölle on mahdollista hakea suunnittelutarveratkaisulla (ent. poikkeuslupa) yhtä rantarakennuspaikkaa. Lisätietoa rakentamisesta antaa Virtain kunnan tekninen toimi.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rautatien suoja-alue (ks. kiinteistörekisteriote, kiintestön karttaote ja kasvillusuuden poisto rautatien suoja-alueelta).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu 32,50 €/vuosi.

Osuus yhteisiin Ei ole