Koko kiinteistö, jolla on kaksi palstaa metsämaata Kvimossa myydään. Tarjoukset koko kiinteistöstä tai palstoittain, erittele mitä tarjous koskee.

Metsäarvio: 55.124 euroa.

Katso kulkutiekartasta parhaat kulkutiet palstoille (vihrä merkintä).

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriotteesta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kuuluu kauppaan.