Osa kiinteistöstä, viisi palstaa metsämaata Kackurlampenin ja valtatie 8:n varrella myydään. 

Tarjoukset kokonaisuudesta tai palstattain, erittele mitä tarjouksesi koskee.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriotteesta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kauppaan kuuluu osuuksia: samfällt vattenområde Palvis bys vattenområde, dikesvall, sandtäkter, torvströtäkter. Muut osuudet eivät kuulu kauppaan.