Ylitornion kunnassa noin 56ha metsätila.

Takimmaisella palstalla on tehty kunnostusojitusta ja penkkatie noin palstan puoleen väliin (ei näy vielä ilmakuvissa). Palstan puusto on hyvässä kasvussa ja harvennus mahdollisuuksia löytyy. Osalla alueella ennakkoraivattavaa. Pääpalstalla ojitukset vanhempia, osin tukossa. Kivijoentien lähettyvillä kangasmailla ojat vielä kunnossa. Siemenpuu/suojuspuu kuviolla 418 (1,1ha) ei ole tehty maanmuokkausta, taimettunut vielä huonosti. Tilalla pari peltoaluetta, jotka eivät ole olleet enää viljelykäytössä.

Tiivistetysti tilalla on paljon hyvä kasvuista nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää. Paljon raivaussahatyötä, mutta kun ne jaksaa tehdä, metsien arvokasvu paranee entisestään. Hyvät tieyhteydet.

Tilalla metsätysvuokrasopimus Mellan Erän kanssa.

Myyjä pidättää noin 2,8ha määräalan (käsittää kuviot 425,426 ja 428).

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään torstaina 5.11.2020 klo 23:59

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.

Osuus yhteisiin Ei ole