Ylitornion Kuivakankaalla 66,1 ha  määräala

Metsänhoitoyhdistyksen  9.6.2021 laatiman tila-arvion mukainen pinta-ala 66,1 ha. Pinta-alasta metsämaata 58,5 ha, kitumaata 7,2 ha ja joutomaata 0,4 ha. Metsämaasta taimikkoa alle 1,3 m 1,3 ha, taimikkoa yli 1,3 m 16,1 ha, Ylispuustoista taimikkoa 0,4 ha, nuorta kasvatusmetsää 21,8 ha, varttunutta kasvatusmetsää 16,5 ha ja uudistuskypsää metsää 2,4 ha. Ainespuuta yhteensä 3746 m3. Myynnissä olevat viisi palstaa rajattu kartalla punaisella viivalla, maatalousmaat jäävät myyjälle. Palstoille kulkuyhteydet Tengeliöntien ja Nikulanvaaran metsäautotien kautta.

Tilalla metsästysvuokrasopimus Himovaaran Erä ry kanssa.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään 24.6.2021 klo 11:59 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Torniojoen osayleiskaava. Maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Jäävät myyjälle.