Ylitornion Kaulinrannalla kaksi tilaa pinta-ala yhteensä 42,52 ha

Tilasta Koivula on Metsänhoitoyhdistys Lappi laatinut tila-arvion 9.2.2021. Tila-arvion mukainen pinta-ala 39,4 ha. Kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala 41,55 ha, kartalta mitattuna kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala lähempänä todellista pinta-alaa. Tila arvion mukaan pinta-alasta metsämaata 35,1 ha, kitumaata 3,4 ha ja joutomaata 0,9 ha. Metsämaasta taimikoita 18,6 ha, nuorta kasvatusmetsää 4,4 ha, varttunutta kasvatusmetsää 7,0 ha, uudistuskypsää metsää 1,2 ha, suojuspuumetsikköä 1,7 ha ja vajaatuottoista metsää 2,2 ha. Koivula tilalla kuviolla 844 metsälain 10 § mukainen tärkeä elinympäristö puro, kohteen säilyminen turvatta metsien käsittelyssä.  Ainespuuta yhteensä 1911 m3. Tilan Vaihtomaa pinta-ala 0,97, josta noin 0,92 ha maatalousmaata ja noin 0,05 ha kitumaata.

Tilalla Koivula 1,2 ha palsta Torniojoen saaressa Karjosaari sekä 0,6 ha ja 0,4 ha tontit Kaulinrannassa. Kaulinrannan kylällä sijaitseva 0,6 ha tontti merkitty Tornionjoen osayleiskaavaassa AT-alueksi, kyläalue. Tornionjoen rannalla sijaitseva 0,4 ha tontti on merkitty samassa kaavassa A-alueeksi, asuntoalue. Tontille merkitty kaavassa uusi rakennuspaikka, jolle voidaan rakentaa asunto tai loma-asunto, rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusala saa olla enintään 500 k-m2. Tarkemmat tiedot kaavasta, rakennusoikeudesta ja rakentamismääräyksistä Ylitornion kunnan rakennusvalvonnasta. Tonttien lähettyvillä sähkö sekä vesiverkostoa.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 8.8.2021 klo 23:59.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Torniojoen osayleiskaava, kartta liitteenä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset