Ylitorniolla Törmäsjärvella hyvänkokoinen metsätila.

Tila-arvion mukainen pinta-ala on 150ha. Kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala 132,93ha. Kartalta mitattuna tila-arvion mukainen pinta-ala on todennäköisempi.

Tila-arvion mukaan pinta-alasta metsämaata on 121,7ha. Uudistuskypsää metsää 13,4ha, varttunutta kasvatusmetsää 5,9ha, nuorta kasvatusmetsää 22,9ha, vajaatuottoista metsää 3,5ha ja taimikoita 76ha. Taimikoista noin 17ha on hoidettu. Raivaamattomat taimikot ovat kehityskelpoisia ja taimikonhoidolla ne saa hyvään kasvukuntoon. Hirvituhoja ei merkittävästi, runkolukua runsaasti, eli taimikonhoitoa tehdessä valinnanvaraa. Tilalla on noin 400m rantaa Tengeliönjoen varrella.

Tilan pohjoisrajaa kulkee talvitie noin 2 km Tengeliöjoelle päin. Talvitie on alavimmilta osin pengerretty. 

Metsästysvuokrasopimus Nivan Erä Ry:n kanssa.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 18.4.2021 klo 23:59

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset. Tilan pohjoisosossa menee vesijohtolinja palstan läpi.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 976-403-876-1 Kainuun jakokunnan vedet