Ylitornion Kaulinrannalla 3,3 ha määräala

Metsänhoitoyhdistyksen 9.6.2021 laatiman tila-arvion mukainen pinta-ala 3,3 ha. Pinta-alasta metsämaata 3 ha ja muuta maata 0,3 ha. Metsämaasta nuorta kasvatusmetsää 1,0 ha, varttunutta kasvatusmetsää 1,5 ha ja uudistuskypsää metsää 0,5 ha. Ainespuuta yhteensä 320 m3. Määräala sijaitsee Nivantien molemmin puolin Tornionjoen läheisyydessä. Maatalousmaat jäävät myyjälle, myytävä määräala rajattu karttaan punaisella viivalla. Määräalalla Kaakkurijärven rantaa.

Tilalla metsästysvuokrasopimus.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään torstaina 24.6.2021 klo 11:59 mennessä.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Torniojoen osayleiskava. Maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Jää myyjälle.