Pelto- / metsäkiinteistö hyvällä sijainnilla Löytyntien varressa. Digitoitu peltoala 10,38 ha. Pelto korvauskelpoinen (tukikelpoinen). Kuviolla 1 taimikonhoito tehty kuluvana syksynä. Kuvio 2 harvennettu nuori kasvatusmetsä. Kuviolla 19 päätehakkuupuusto. Myydään tarjousten perusteella. Hintapyyntö 130000,-/tarjous. Tarjoukset 30.11.2020 mennessä. Metsästä ja pellosta voi tarjota erikseen. Erikseen tarjottaessa tarjouksen tekijä valmistautuu maksamaan määräalan lohkomiskulut.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kulkuoikeus kiinteistölle 977-405-18-47 kts kiinteistörekisterikartta

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kts kiinteistörekisterikartta

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

osuudet yht. vesialue 977-405-876-1, yht maa-alue 977-405-878-4 ja yht. vesialue 977-876-1-0