Hyvin hoidettu metsämääräala erinomaisten kuljetusyhteyksien varressa. 

Määräala käsittää kiinteistöön Hietaranta kuuluvan Virtaintien pohjoisen puoleisen rakentamattoman metsäalueen.  Tien eteläpuolinen alue jää kantatilana myyjälle.

Kohteen ainespuumäärä on metsäarvion mukaan noin 2470m3.  Palstan pinta-alasta yli 86% on mäntyvaltaista, hyvässä arvokasvuvaiheessa olevaa varttunutta kasvatusmetsää, joka on metsätyypiltään pääosin MT:tä.  Nuorta kasvatusmetsää on pinta-alasta noin 10%.  Metsikkökuvio 1. (0,2ha) on vielä uudistamaton aukko, mutta kuviolle suoritetaan männynkylvö alkukesällä 2021 myyjän lukuun. 

Palsta rajoittuu yli 900 metrin matkalta kantatie 65:n varteen, jolta kertyy palstan kauimpaankin osaan etäisyyttää ainoastaan alle 350 metriä.  Näin ollen puunkorjuu on mahdollista ympäri vuoden.

Tämä palsta on erinomainen  kohde sijoittajalle.

Hintapyyntö: 90.000€ / kirjalliset tarjoukset viimeistään 23.4.2021

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kantatie 65 läheisyys kuuluu rantaosayleiskaava-alueeseen. Kaavaan kuuluva alue on merkitty M-alueeksi.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kohde sijaitsee kantatie 65 varressa.

Osuus yhteisiin Ei ole