Kovapuustoinen metsämääräala Ylöjärven pohjoislaidalla.

Runsaspuustoinen metsäpalsta Virtaintien tuntumassa. Yli puolet alasta varttunutta kasvatusmetsää ja runsas kolmannes uudistusikäistä.

Palstalle ei ole autotietä, mutta selvä tieoikeus ja ajoura on avattu. Tien varressa on puutavaran varastopaikka.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Palsta myydään vapaana kiinnityksistä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Myös puutavaran varastointioikeus.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 980-403-876-1 Ilmarin vedet