Metsän hinta

Mikä kaikki vaikuttaa metsätilan hintaan?

Jokainen metsäkauppa on omanlaisensa kokonaisuus. Yhtälöön vaikuttavat yleensä sangen monet muuttujat. Niitä voivat olla esim:

  • Mahdollinen määräalojen lohkominen ja tilan koko
  • Kantohintojen kehitys
  • Puuston keskitilavuus
  • Välittömästi puun myymisestä saatavat nettotulot
  • Kasvupaikkatekijät
  • Metsätalouden verotus
  • Paikallinen markkinatilanne, kysyntä ja tarjonta
  • Virkistys- ja luontoarvot
  • Sijainti, jonka merkitys on näistä yleensä suurin.

Onneksi jokaista yksityiskohtaa ei tarvitse tai kannatakaan selvitellä yksin. Metsäalan läpikotaisin tuntevat välittäjämme tekevät hommasta sinulle helpon.

Metsän hintaa tilastoidaan monipuolisesti

Maanmittauslaitos julkaisee yhteenvetotilastoja edustavista metsätilakaupoista. Ne ovat koko kiinteistön tai määräalan kauppoja, joissa luovutukset eivät sisällä irtaimistoa. Näiden kauppojen kohteet ja kohteet ovat rakentamattomia, eikä niihin ole merkitty puustoa ja metsää kuvaavia tunnuksia, joten näiden yksityiskohtien vaikutusta hintaan ei päästä arvioimaan.

Tilastot löytyvät myös Metsäntutkimuslaitoksen tilastopalvelusta, jossa edustavat metsäkiinteistökaupat on luokiteltu metsäkeskusalueittain, vuosittain ja pinta-alaluokittain.

Jos aprikoit metsäsi hintaa, sinun on viisainta kääntyä suoraan välittäjiemme puoleen. Heiltä saat tilan arvosta kattavan arvion, joka perustuu aina yksittäisiä tilastoja laajempaan tietopohjaan. He tuntevat myös metsän, puuston ja paikallisen tilanteen.

Etsi lähin Metsätilat.fi-välittäjäsi täältä!