Tarjousmenettelyn säännöt

Siirry kohtaan Aikarajaton tarjousmenettely

Aikarajallinen tarjousmenettely

Yleistä    

Metsätilat.fi kiinteistönvälitysliikkeet käyttävät metsatilat.fi -verkkosivuston kautta tarjottavissa välityskohteissaan kahta erilaista tarjousvaihtoehtoa – hintapyyntö tai lähtöhinta -vaihtoehto, joiden mukaisesti ostajat voivat asettaa ostotarjouksen. Kummassakin vaihtoehdossa ostaja asettaa sellaisen ostotarjouksen, joka on hänen näkemyksensä välitettävän kohteen arvosta ja jonka ostaja on valmis maksamaan. Myyjä on valinnut kohteen tarjousvaihtoehdon ja tarjousmenettelyn aikarajallisuuden, jonka mukaisesti ostajaehdokkaat voivat tehdä kohteesta tarjouksen Metsätilat.fi -verkkosivun kautta. Jos tarjousvaihtoehdoksi on valittu lähtöhinta -tarjousvaihtoehto, on kiinteistönvälittäjä yhdessä myyjän kanssa arvioinut myytävän kohteen saavan vallitsevan markkinatilanteen vuoksi todennäköisemmin parempia tarjouksia, kuin asetettu lähtöhinta.

Välitettävän kohteen ilmoitettu alkuhinta on asetettu ja määritetty yhdessä myyjän kanssa. Kohteen alkuhinta voi perustua mm. kohteen summa-arvomenetelmällä arvioituun arvoon, joka on ostajan nähtävillä metsatilat.fi -verkkosivulla. Summa-arvomenetelmällä arvioitu kiinteistö koostuu mm. puuston ja maapohjan yhteenlasketusta arvosta ja tarvittaessa arvonkorjauksesta. Kohteen alkuhinta voi perustua myös muuhun kiinteistönvälittäjän tekemään realistiseen ja ammattimaiseen arvioon. Myytävän kohteen alkuhinta on aina se hinta, jonka kiinteistönvälittäjä ja myyjä ovat kohteen summaariseksi arvoksi arvioineet. Kiinteistöjen markkina-arvo on kuitenkin usein muuta, kuin sen laskennallinen arvo.

Metsätilat.fi tarjousmenettelyn hintapyyntö ja lähtöhinta -vaihtoehdot ovat Lain kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000) 7 §:n mukaisesti myyjän ja ostajan edut huomioon ottava. Myyjä saavuttaa myytävälle kohteelle oikean markkinahinnan ja ostaja voi vaivattomasti, sekä turvallisesti tarjota haluamastaan kohteesta juuri sen hinnan, jonka on valmis maksamaan ja jonka mukaiseksi kohteen arvostaa. Se, ettei ostaja näe kohteesta muiden mahdollisten tarjousten summia antaa ostajan rauhassa tehdä varmasti juuri se tarjous, jonka juuri hän on kohteesta valmis maksamaan ja joksi hän kohteen arvostaa.

Aikarajallisessa tarjousmenettelyssä jokaisella ostajaehdokkaalla on mahdollisuus harkita tarjoustaan siihen asti, kunnes tarjouksien vastaanottaminen lopetetaan. Kyseessä on siis suljettu tarjousmenettely, jossa tarjousten vastaanottamisaikana vastaanotetut tarjoukset toimitetaan kerralla yhdessä myyjälle vasta tarjouksien vastaanottamisajan jälkeen.

Kohteen kiinteistönvälittäjä antaa lisätietoja.

1.    Tarjousvaihtoehdot

1.1    Hintapyyntö

Hintapyyntö -tarjousvaihtoehto tarkoittaa sitä, että kohteelle on asetettu myyjän tavoitteiden ja välittäjän markkinatuntemuksen mukainen hintapyyntö, johon vaikuttaa myös metsätila-arvio. Ostajaehdokas voi tarjota tällöin joko saman summan kuin asetettu hintapyyntö, enemmän kuin asetettu hintapyyntö, tai vähemmän kuin asetettu hintapyyntö.

1.2    Lähtöhinta

Lähtöhinta -tarjousvaihtoehto tarkoittaa sitä, että kohteelle on asetettu myyjän tavoitteiden ja välittäjän markkinatuntemuksen mukainen hintapyyntö, johon vaikuttaa myös metsätila-arvio. Ostajaehdokas voi tarjota joko lähtöhinnan mukaisen hinnan, tai suuremman hinnan kuin asetettu lähtöhinta.        

2.    Tarjouksen asettaminen

Tarjous asetetaan pääsääntöisesti Metsätilat.fi -verkkosivun kautta täyttämällä tarjottavan kohteen sähköinen tarjouslomake. Tarjous voidaan poikkeuksellisesti antaa myös sähköpostitse tai kirjeellä kohteen kiinteistönvälittäjälle.

3.    Tarjouksen tekijän avustaminen

Lain kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000) 8 ja 12 §:n mukaisesti kohteen kiinteistönvälittäjä avustaa tarvittaessa ostotarjouksen tekijää kaikissa tarjouksen tekemiseen liittyvissä asioissa.

4.    Tarjouksen sitovuus

Metsatilat.fi -sivuston kautta tehty ostotarjous ei ole Maakaaren (540/1995) 2 luvun 1 §:n muotomääräyksen mukainen. Tarjousmenettelyn tarkoituksena on perustaa ostajille vaivaton menettely asettaa haluamansa tarjous kohteesta ja myyjän saada paras mahdollinen markkinahinta myymästään kiinteistöstä. Ostajan ja myyjän halutessa myyjän hyväksymä ostotarjous voidaan tehdä Maakaaren muotomääräykset täyttäväksi, jolloin ostotarjous vahvistetaan kaupanvahvistajalla.

Jätetty ostotarjous on kuitenkin Maakaaren 2 luvun 8 §:n mukaisesti sitova ostotarjouksen tekijää kohtaan. Jos ostotarjouksen tehnyt kieltäytyy tekemästä kiinteistönkauppaa ostotarjouksessaan tarjoamillaan ehdoilla, kaupan tekemisestä kieltäytyneen osapuolen on korvattava ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta ja muista mahdollisista tarpeellisista toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

5.    Tarjouksen ehdot

Ostaja asettaa tarjoukseen sen hinnan, jonka on valmis kohteesta maksamaan ja joka on hänen näkemyksensä kohteen arvosta. Lisäksi ostaja voi lisätä ostotarjoukseen mahdolliset muut keskeiset ehdot kaupalle, jolloin ostotarjouksesta tulee ostajan puolesta ehdollinen.

6.    Tarjouksen voimassaolo

Ostajan tulee asettaa tarjouksen voimassaoloajaksi vähintään 7 päivää ilmoitetun tarjousten vastaanottamisen jälkeiseksi päiväksi.

7.    Tarjousten välittyminen myyjälle

Kohteen kiinteistönvälittäjä esittelee kaikki tarjousten vastaanottamisajan aikana saadut ostotarjoukset Lain kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä 8 §:n ja hyvän välitystavan mukaisesti myyjälle samalla kertaa yhdessä, viipymättä kohteen ilmoitetun tarjousten vastaanottamisajan päättymisen jälkeen.

8.    Tarjouksen hyväksyminen tai hylkääminen

Myyjä pidättää hyvän välitystavan mukaisesti kaikki oikeudet hyväksyä tai hylätä tarjous. Myyjä hyväksyy tai hylkää tarjouksen sen voimassaoloaikaan mennessä. Myyjällä on yksinomainen oikeus päättää kenelle hän kohteen myy, millä hinnalla ja millä ehdoilla. Myyjä voi myös päättää, ettei hän myy kohdetta kellekään tarjonneille.

9.    Muiden ostajaehdokkaiden tekemät tarjoukset

Metsätilat.fi ei ilmoita aikarajallisen tarjousmenettelyn mukaisesta kohteesta saaduista muista tarjouksista kohdekohtaisella verkkosivullaan, koska kaikki tarjousten vastaanottamisajan aikana saadut tarjoukset toimitetaan kerralla yhtä aikaa myyjälle tarjousajan päätyttyä.

10.    Tarjouksentekijän tiedottaminen

Kohteen kiinteistönvälittäjä tiedottaa ostotarjouksien tehneille kohteen myyntitilanteesta, kun kaupan osapuolet ovat tehneet sitovat päätökset kaupasta. Jos myyjä ei vastaa hyväksymisestä tai hylkäämisestä ostotarjouksen jättäneen asettamaan määräaikaan mennessä, tarkoittaa tämä automaattisesti ostotarjouksen hylkäämistä.

 

Aikarajaton tarjousmenettely

Yleistä

Metsätilat.fi kiinteistönvälitysliikkeet käyttävät metsatilat.fi -verkkosivuston kautta tarjottavissa välityskohteissaan kahta erilaista tarjousvaihtoehtoa – hintapyyntö tai lähtöhinta -vaihtoehto, joiden mukaisesti ostajat voivat asettaa ostotarjouksen. Kummassakin vaihtoehdossa ostaja asettaa sellaisen ostotarjouksen, joka on hänen näkemyksensä välitettävän kohteen arvosta ja jonka ostaja on valmis maksamaan. Myyjä on valinnut kohteen tarjousvaihtoehdon ja tarjousmenettelyn aikarajallisuuden, jonka mukaisesti ostajaehdokkaat voivat tehdä kohteesta tarjouksen Metsätilat.fi -verkkosivun kautta. Jos tarjousvaihtoehdoksi on valittu lähtöhinta -tarjousvaihtoehto, on kiinteistönvälittäjä yhdessä myyjän kanssa arvioinut myytävän kohteen saavan vallitsevan markkinatilanteen vuoksi todennäköisemmin parempia tarjouksia, kuin asetettu alkuhinta.

Välitettävän kohteen ilmoitettu alkuhinta on asetettu ja määritetty yhdessä myyjän kanssa. Kohteen alkuhinta voi perustua mm. kohteen summa-arvomenetelmällä arvioituun arvoon, joka on ostajan nähtävillä metsatilat.fi -verkkosivulla. Summa-arvomenetelmällä arvioitu kiinteistö koostuu mm. puuston ja maapohjan yhteenlasketusta arvosta ja tarvittaessa arvonkorjauksesta. Kohteen alkuhinta voi perustua myös muuhun kiinteistönvälittäjän tekemään realistiseen ja ammattimaiseen arvioon.

Metsätilat.fi tarjousmenettelyn hintapyyntö ja lähtöhinta -vaihtoehdot ovat Lain kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000) 7 §:n mukaisesti myyjän ja ostajan edut huomioon ottava. Myyjä saavuttaa myytävälle kohteelle oikean markkinahinnan ja ostaja voi vaivattomasti, sekä turvallisesti tarjota haluamastaan kohteesta juuri sen hinnan, jonka on valmis maksamaan ja jonka mukaiseksi kohteen arvostaa. Se, ettei ostaja näe kohteesta muiden mahdollisten tarjousten summia antaa ostajan rauhassa tehdä varmasti juuri se tarjous, jonka juuri hän on kohteesta valmis maksamaan ja joksi hän kohteen arvostaa. Myytävän kohteen alkuhinta on aina se hinta, jonka kiinteistönvälittäjä ja myyjä ovat kohteen summaariseksi arvoksi arvioineet. Kiinteistöjen markkina-arvo on kuitenkin usein muuta, kuin sen laskennallinen arvo.

Kohteen kiinteistönvälittäjä antaa lisätietoja.

1.    Tarjousvaihtoehdot

1.1    Hintapyyntö

Hintapyyntö -tarjousvaihtoehto tarkoittaa sitä, että kohteelle on asetettu myyjän tavoitteiden ja välittäjän markkinatuntemuksen mukainen hintapyyntö, johon vaikuttaa myös metsätila-arvio. Ostajaehdokas voi tarjota tällöin joko saman summan kuin asetettu hintapyyntö, enemmän kuin asetettu hintapyyntö, tai vähemmän kuin asetettu hintapyyntö.

1.2    Lähtöhinta

Lähtöhinta -tarjousvaihtoehto tarkoittaa sitä, että kohteelle on asetettu myyjän tavoitteiden ja välittäjän markkinatuntemuksen mukainen hintapyyntö, johon vaikuttaa myös metsätila-arvio. Ostajaehdokas voi tarjota joko lähtöhinnan mukaisen hinnan, tai suuremman hinnan kuin asetettu lähtöhinta.        

2.    Tarjouksen asettaminen

Tarjous asetetaan pääsääntöisesti Metsätilat.fi -verkkosivun kautta täyttämällä tarjottavan kohteen sähköinen tarjouslomake. Tarjous voidaan poikkeuksellisesti antaa myös sähköpostitse tai kirjeellä kohteen kiinteistönvälittäjälle.

3.    Tarjouksen tekijän avustaminen

Lain kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000) 8 ja 12 §:n mukaisesti kohteen kiinteistönvälittäjä avustaa tarvittaessa ostotarjouksen tekijää kaikissa tarjouksen tekemiseen liittyvissä asioissa.

4.    Tarjouksen sitovuus

Metsatilat.fi -sivuston kautta tehty ostotarjous ei ole Maakaaren (540/1995) 2 luvun 1 §:n muotomääräyksen mukainen. Tarjousmenettelyn tarkoituksena on perustaa ostajille vaivaton menettely asettaa haluamansa tarjous kohteesta ja myyjän saada paras mahdollinen markkinahinta myymästään kiinteistöstä. Ostajan ja myyjän halutessa myyjän hyväksymä ostotarjous voidaan tehdä Maakaaren muotomääräykset täyttäväksi, jolloin ostotarjous vahvistetaan kaupanvahvistajalla.

Jätetty ostotarjous on kuitenkin Maakaaren 2 luvun 8 §:n mukaisesti sitova ostotarjouksen tekijää kohtaan. Jos ostotarjouksen tehnyt kieltäytyy tekemästä kiinteistönkauppaa ostotarjouksessaan tarjoamillaan ehdoilla, kaupan tekemisestä kieltäytyneen osapuolen on korvattava ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta ja muista mahdollisista tarpeellisista toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Jos ostotarjouksen tekijä on hyväksytyn ostotarjouksensa myötä maksanut käsirahaa, palautetaan ostotarjouksen tekijälle käsirahasta se osa, joka ylittää mainitut kustannukset.


5.    Tarjouksen ehdot

Ostaja asettaa tarjoukseen sen hinnan, jonka on valmis kohteesta maksamaan ja joka on hänen näkemyksensä kohteen arvosta. Lisäksi ostaja voi lisätä ostotarjoukseen mahdolliset muut keskeiset ehdot kaupalle, jolloin ostotarjouksesta tulee ostajan puolesta ehdollinen.

6.    Käsiraha

Ostotarjouksen tekijä voi maksaa tarjouksensa ohella käsirahan kiinteistönvälitystoimiston asiakasvaratilille kiinteistönvälittäjän ohjeiden mukaisesti, jolloin kiinteistönvälittäjä ei voi ottaa muita tarjouksia vastaan, ellei myyjä hylkää ostotarjousta. Vastaanotetun käsirahallisen tarjouksen jälkeen kohde poistetaan markkinoinnista. Jos myyjä hylkää tarjouksen, palautetaan käsiraha lyhentämättömänä ostotarjouksen tekijälle ja kohteen markkinointia jatketaan uudelleen.

7.    Tarjouksen voimassaolo

Ostaja asettaa tarjoukselle haluamansa voimassaoloajan. Suositus tarjouksen voimassaoloajalle on 7 vuorokautta. Jos tarjoukseen ei ole asetettu voimassaoloaikaa, on tarjous voimassa toistaiseksi.

8.    Tarjouksen välittyminen myyjälle

Kohteen kiinteistönvälittäjä esittelee saadun tarjouksen Lain kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä 8 §:n ja hyvän välitystavan mukaisesti viipymättä myyjälle.

9.    Useat päällekkäiset ostotarjoukset

Ostajaehdokkaalle tiedotetaan jo saadusta aikaisemmasta vielä avoinna olevasta tarjouksesta. Kiinteistönvälittäjä ei kerro hyvän välitystavan mukaisesti aiemman tarjouksen summaa tai muita ehtoja uudelle ostajaehdokkaalle.

10.    Tarjouksen hyväksyminen tai hylkääminen

Myyjä pidättää hyvän välitystavan mukaisesti kaikki oikeudet hyväksyä tai hylätä tarjous. Myyjä hyväksyy tai hylkää tarjouksen sen voimassaoloaikaan mennessä. Jos myyjä hyväksyy ostotarjouksen, ei kiinteistönvälittäjä ota uusia tarjouksia vastaan niin pitkään, kunnes myyjä hylkää hyväksymänsä ostotarjouksen. Hyväksytyn ostotarjouksen jälkeen kohde poistetaan metsätilat.fi -verkkosivuilta. Myyjällä on yksinomainen oikeus päättää kenelle hän kohteen myy, millä hinnalla ja millä ehdoilla. Myyjä voi myös päättää, ettei hän myy kohdetta kellekään tarjonneille.

11.    Uusittu tarjous

Myyjän hylättyä tarjous, voi ostaja asettaa uuden tarjouksen. Jos myyjä on hyväksynyt tarjouksen, ei ostaja voi tehdä uutta tarjousta, ellei myyjä hylkää jo hyväksyttyä tarjousta.

12.    Muiden ostajaehdokkaiden tekemät tarjoukset

Metsätilat.fi ilmoittaa kohteesta saaduista tarjouksista jokaiselle ostotarjouksen jättävälle. Tarjouksista ei kuitenkaan ilmoiteta niiden ehtoja, eikä tarjouksen jättäneen ostajaehdokkaan tietoja.

13.    Tarjouksentekijän tiedottaminen

Kohteen kiinteistönvälittäjä tiedottaa ostotarjouksen tehneelle viipymättä, jos myyjä hyväksyy tai hylkää tarjouksen. Jos myyjä ei vastaa hyväksymisestä tai hylkäämisestä ostotarjouksen jättäneen asettamaan määräaikaan mennessä, tarkoittaa tämä automaattisesti ostotarjouksen hylkäämistä.