Yhteismetsä, mikä se on?

Yhteismetsä on useammasta tilasta muodostuva alue, jota osakkaat hallinnoivat yhdessä.

  • Metsän tuotto ja päätösvalta jakautuvat osakkaille osuuden koon perusteella.
  • Osakkaina voi olla mm. yksityishenkilöitä, kuolinpesiä, yhtymiä ja yhteisöjä.
  • Päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä osakaskunnan kokouksissa.

Metsäsijoituksena yhteismetsä on vaivaton: metsän hoito ja tuottavuus ovat ammattilaisten vastuulla, ja tuloa saat sijoituksestasi joka vuosi. Yhteismetsäosuudet ovat varsin haluttuja: ne on helppoa saada kaupaksi, jos päätät luopua sijoituksestasi.
 
Yhteismetsälain mukaan yhteismetsää on käytettävä kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Tämä tarkoittaa, että käytön on oltava sekä taloudellisesti, sosiaalisesti että ekologisesti kestävää. Osakkaat päättävät, miten painottavat kestävän metsätalouden eri osa-alueita käyttäessään yhteismetsää. 

Katso myynnissä olevat yhteismetsäosuudet!