Köparens guide

HITTA SKOGSFASTIGHET
Det är enkelt att hitta skogsfastighet. Du hittar våra försäljningsobjekt på våra hemsidor. Vi annonserar nästa varje helg i lokala tidningar. Vi skyltar vid försäljningsobjekten och sänder brev till rågrannar om nya skogsfastigheter till salu.  Du kan också registrera dig vår tjänst Skogsvakten, så får du meddelande då nya skogsfastigheter kommer till salu på just ditt område.

FÖRSÄLJNINGSOBJEKT
På våra hemsidor får du information om köpeobjekten. Från hemsidorna finns skogsvärdering att laddas ner. Har du frågor kring skogsbeståndet och dess värde kan du kontakta skogsvårdsinstruktören som värderat skogen. Har du frågor kring förmedlingen, köpebrev etc. kontakta förmedlaren.

ANBUD
När du hittat ett intressant köpeobjekt kan du ge anbud på flera olika sätt. Du kan ge anbud direkt via anbudsfunktionen på våra hemsidor. Du får då en bekräftelse till din e-post om att anbudet mottagits. Det är också möjligt att fylla i en anbudsblankett som du sen skickar per e-post till skogsfastigheter@svf.fi eller per post till Ab Skogsfastigheter AFM, Företagaregatan 13, 65100 Vasa.

Uppmärksamma dock att vi använder oss av sluten budgivning, vilket innebär att du ej ges chansen att förhandla om eller höja anbudet genom en andra omgång. Det är inte heller korrekt att direkt kontakta säljaren och förhandla om anbudet.

Det anbud du ger är bindande. Anbudet ska ges som ett fast europris. Det är ej korrekt att lämna ett anbud med det kriteriet att du bjuder 500€ över högstbjudande.

Läs om regler för anbudsförfarande.

EFTER ATT ANBUDSTIDEN UTGÅTT
När anbudstiden gått ut sänder förmedlaren en sammanställning över samtliga anbud åt säljaren, vilken har rätt att godkänna och förkasta givna anbud. Säljaren meddelar förmedlaren till vem han säljer, varefter köparen kontaktas.  

KÖPET
Ab Skogsfastigheter AFM gör upp ett köpebrev som köpare och säljare får bekanta sig med på förhand, därefter bestäms en dag för undertecknande. Köpetillfället ordnas vanligen på Skogsvårdsföreningens kontor där köpeobjektet är beläget. Vid köpetillfället går vi igenom köpebrevet och tillhörande bilagor. Båda parterna skriver under fyra exemplar av köpebrevet. Ett köpvittne närvarar för att godkänna köpet.  Vid köpetillfället ska säljare och köpare uppvisa identitetshandlingar.  

BETALNING
Om inte annat avtalats med parterna betalas köpesumman inom 2 veckor efter köpetillfället till säljaren alternativt Ab Skogsfastigheter AFM.  Ägande- och besittningsrätten till köpeobjektet övergår först då köpesumman är betald.

ÖVRIGA ANBUDSGIVARE
Efter att köpebrevet undertecknats informeras övriga anbudsgivare per e-post eller sms om vad fastigheten såldes till och antal anbud.

KOSTNADER
De kostnader som tillfaller köparen är:

  • köpesumma
  • ev. styckningskostnader
  • köpvittnesarvode 120 €
  • överlåtelseskatt, 4 % av köpesumman
  • lagfartslösen 132 €