Rantatontti Pienen Vatjusjärven rannalla.

Tontin pinta-ala on n. 0,7 ha ja se rajautuu pieneen Vatjusjärveen n. 40 metrin matkalta. Karttaliitteissä näkyy suuntaa antava rajaus tontille, mutta lopullinen tontin tarkempi koko ja rajaus määräytyy tulevan ostajan kanssa maastokatselmuksessa ja lohkomistoimituksessa. Vatjusjärven osayleiskaavassa osa tontista on luokiteltu loma-asuntoalueeksi, jolla on 170 mrakennusoikeutta lomarakennusta varten. Lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa korkeintaan 30 msuuruisen erillisen saunarakennuksen. Osa tontista on yleiskaavassa maatalousmaata ja käytännössä tällä hetkellä suurin osa pinta-alasta on viljeltyä, tukikelpoista peltomaata.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole