Osayleiskaavan mukainen, itään avautuva loma-asunnon rakennuspaikka (RA) Vilniemellä. Myytävä rakennuspaikka on osayleiskaavakarttaan merkityistä viidestä rakennuspaikasta pohjoisin ja se myydään n. 4000 m2:n suuruisena määräalana. Rakennuspaikalle ei ole valmista tietä, eikä vesi- viemäri, tai sähköliittymää.  Yläsängentie tulee kuitenkin n. 150 m:n päähän rakennuspaikan länsipäätyä.  Osalle Yläsängentien jo rakennetuille mökkitonteille on perustettu vesi- ja viemäriliittymät, sekä sähköliittymä.  Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on enintään 250 k-m2. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden lomarakennuksen lisäksi sitä palvelevan rantasaunan, vierasmajan ja tarpeelliset talousrakennukset. Rakennuspaikka on merkitty maastoon oransseilla nauhoilla suuntaa-antavasti.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Vilniemen oikeusvaikutteinen osayleiskaava (Voimaantulopvm: 8.7.2020). Lisätiedot: Haminan rakennusvalvonta.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Lomarakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 3000 m2.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Kantakiinteistöön kuuluvat osuudet yhteisiin alueisiin tai erityisiin etuuksiin eivät siirry kaupan mukana.