Yleiskaavoitettu omarantainen lomarakennuspaikka Hankasalmella, Kynsiveden järven Ohensaaressa (Tervaala). Puustoista metsämaata 3,05 hehtaaria, rakennusoikeus 150 kerrosneliömetriä.

Esitettä muutettu 1.2.2019: metsäarvio päivitetty ajankohtaan 31.1.2019 (Luken puukauppatilaston keskihinnat tammi-joulu 2018, Keski-Suomi). Hintapyyntöä muutettu.

Esitettä muutettu 26.2.2019: lisätty tieto, että mannerrannasta on mahdollisuus saada käyttöön maksuton venepaikka.

Hankasalmen luoteisosassa Ohensaaressa (Tervaala) sijaitseva runsaspuustoinen pieni tila, jolla on myös yleiskaavoitettu omarantainen lomarakennuspaikka (ei rakennuksia). Saari sijaitsee Kynsivedellä lähellä Laukaan ja Konneveden rajaa, matkaa mantereelta n. 500 m. Rannan avautumissuunta on itään, rantaviivaa n. 200 m. Kynsiveden keskisyvyys on n. 6,9 metriä.

Kokonaispuusto on n. 695 m3. Hieman alle puolet pinta-alasta on uudistuskypsää puustoa, loput varttunutta kasvatusmetsää. Hakkuumahdollisuuksia on, myös ennakkoraivaus paikoin suositeltavaa. Tarkemmat metsätiedot liitteinä olevissa arviossa ja kuviokirjassa.

Luonnonkauniissa ympäristössä sijaitsevalle tilalle on osoitettu yleiskaavassa vapaa-ajan rakennusoikeutta enintään 150 k-m2 (ks. oheiset kaavoitustiedot). Tila on Seppä-Tervaalan yksityistien osakas, mutta tieoikeudesta ei näy mainintaa kiinteistörekisteriotteessa. Mannerrannasta on mahdollisuus saada käyttöön maksuton venepaikka

Ostotarjouksen rahasumma voi olla myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö. Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle:  ​a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,  b) sähköpostitse: henrik.roschier(at)metsatilat.fi tai  c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kynsiveden alueen rantayleiskaava, merkinnät: M (Maa- ja metsätalousalue: Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen) ja RA (Loma-asuntojen alue: Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Yhden rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 m2).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

vapaa-ajan rantarakennuspaikka RA (loma-asuntojen alue): Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Yhden rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 m2. Rakennusten etäisyys keskivedenkorkeuden määrittämästä rantaviivasta tulee olla vähintään 30 m. Erillinen, kerrosalaltaan enintään 20 m² suuruinen saunarakennus voidaan kuitenkin sijoittaa vähintään 15 m:n etäisyydelle rantaviivasta, ei kuitenkaan rantavyöhykkeen avoimiin osiin. Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi kuitenkin antaa määräyksen rakentamisen sijoittamisesta edellämainituista poiketen, jos rakennuspaikan olosuhteet tai esimerkiksi maisemalliset syyt sitä vaativat.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilalla on tieoikeus Seppä-Tervaalan yksityistiekunnan tiehen, mutta tieoikeudesta ei ole merkintää kiinteistörekisteriotteessa. Vuodelta 2018 tienhoitomaksu oli n. 28 euroa. Mannerrannasta on mahdollisuus saada käyttöön maksuton venepaikka.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 77-408-876-2 Havusalmen jakokunta (77-408-876-2, 410-404-876-3)