Kaavilla Luikonlahdessa kaksi ok-talon rakennuspaikkaa ja seitsemän hehtaaria metsää.

Kaavan mukaan rantaan saa rakentaa kaksi ok-taloa talousrakennuksineen. Tila rajoittuu kapeaan lahteen, joka kuuluu Rikkaveteen. Se on iso vesistö, jota pitkin pääsee vaikka maailman merille. 

Tilan puusto on  pienistä taimikoista tukkipuun mittoihin järeytymässä olevaan varttuneeseen kasvatusmetsään. Kasvupohja on lehtomaista kangasta eli maata, jossa puun vuosikasvut ovat pitkät ja metsä muuttuu vuosi vuodelta. Kuviolla 2 oleva boorinpuutos kannattaa kuitenkin korjata mahdollisimman pian.  Kuviolla 3 on metsälakikohde lähde, jonka välittömässä läheisyydessä metsänhoitotöitä voi tehdä vain rajoitetusti. 
 

Tarjoukset 9.11. klo 15 mennessä, kiitos.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavinjärvi-Rikkavesi rantaosayleiskaavan mukaan tilalla on kaksi rakennuspaikkaa, joille saa rakentaa kullekin 350 k-m2. Jos rakennuspaikat erotetaan omiksi kiinteistöikseen, on rakennuspaikan koko oltava vähintään 5000 m2.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n voimansiirtolinja

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tilalle ei ole kiinteistörekisteriin merkittyä tieoikeutta perille saakka.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Luikonlahden osakaskunnan yhteinen vesialue 204-408-876-1 ja Luikonlahden jakokunnan yhteinen maa-alue 204-408-878-6