Kaksi ranta-asemakaavan mukaista rantatonttia Korhosjärven Isosaaressa. Venematkaa tonteille on noin puoli kilometriä. Toinen tonteista on 2400 m2 , rantaviivaa 50 m ja toinen tontti on 2900 m2 , rantaviivaa 40 m. 

Vierekkäin sijaitsevat tontit sijaitsevat saaren länsirannalla eli ilta-auringon puolella. Ranta on kovapohjainen johon saa helpolla hyvän uimarannan. Rakennuspaikka on tasaista mäntykangasta  ja tonteilla on järeä mäntyvaltainen tukkipuusto.

Myyjä luovuttaa tonttikaupan mukana autopaikan Korhosentien varressa olevan yleisen uimarannan vierestä.

Hp. 26.000 euroa/tontti

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Ranta-asemakaava(250-290692§31) Myytävät tontit korttelissa 10, tontit 1 ja 2.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavan mukaan yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikkaa kohti saa olla enintään 100 -kerros-m2.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Myyjä pidättää itsellään noin 6 metriä leveän kulkuioikeuden tontin 1 pohjoisrajaa pitkin.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 250-403-876-25 Talon nro 1 vesialue