Levin kupeessa Ounasjoen rannalla 1,8ha määräala, jossa rantaviivaa noin 100m.

Määräala on hyvin saavutettavissa, sillä se sijaisee Loukisensuvantotien varrella Levin itäpuolella. Levin keskustaan matkaa noin 7km. Määräala on runsas puustoinen. Ranta alueella kasvaa koivuvaltaista metsikköä, keskivaiheilla järeää hienoa haapametsää ja tien puoleisella alueella mäntyvaltaista sekapuustoa. Tila-arvion mukaan ainespuuta yhteensä noin 230m3.

Määräalaa rasittaa tulvariski. Määräalan kohdalla on asemakaavassa ohjeellinen tulvaraja, jonka alapuolelle määräala kokonaisuudessaan jää. Asemakaavassa  rakentamiseen tarkoitetut rakennuspaikat on sijoitettu tämän tulvarajan yläpuolelle. Määräala sijaitsee yleiskaava-alueella, mutta ei asemakaava-alueella. Kittilän kunnan mukaan asemakaava määräysten perusteella määräalalle ei voisi kaavoituksellakaan saada rakennuspaikkaa. Tällöin ei myöskään poikkeamislupa olisi mahdollinen. Lisätietoja voi kysyä Kittilän kunnan rakennusvalvonnasta.

Määräalaa ei ole vielä lohkottu omaksi kiinteistöksi. Lohkomisen jälkeen muun muassa pinta-ala, rasitteet ja käyttöoikeudet, sekä osuudet yhteisiin alueisiin tarkentuvat. 

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään tiistaina 31.8.2021. Tarjoukset ensijaisesti Metsätilat.fi sivuston kautta tai vaihtoehtoisesti suoraan sähköpostiin: seppo.kyllonen@metsatilat.fi

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tällä hetkellä ei rasituksa, tarkentuu lohkomisessa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tällä hetkellä ei virallisia tieoikeuksia, tarkentuu lohkomisessa.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräalalla on osuuksia yhteisiin alueeisiin, mutta ne tarkentuvat vasta kun lohkominen on suoritettu.