Kittilän Alakylässä noin 1ha määräala/tontti Ounasjoen rannalla. 

Tontilla olisi kaunis rakennuspaikka Ounasjoen rannalla. Alueella ei ole voimassaolevaa kaavaa, joten rakentamiseen tulee hakea Kittilän kunnalta poikkeamislupa. Rakentamisen edellytyksistä ja poikkeamislupamenettelystä lisätietoja Kittilän kunnalta.

Tienpuoleinen alue on varttuneempaa mäntyvaltaista metsää. Keskivaiheella vanhaa pellon pohjaa ja itse ranta alue kaunista loivaa rinnettä, jossa sekapuu metsää. Rantaviivaa noin 50 metriä. 

Kohde sijaitsee Kittilän Alakylässä noin 40km päässä Kittilän keskustasta. Alakylä on vireä maaseutukylä kunnan eteläisellä alueella Ounasjoen varrella. 

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 27.6.2021 klo 23:59

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Rakentaminen vaatii poikkeamisluvan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukainen tieoikeus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukainen.

Osuus yhteisiin Ei ole