Kolarin Hietasessa 0,9770 ha tila Tornionjokivarressa

Kolarissa Tornionjoenrannalla 0,977 ha tila, metsänhoitoyhdistyksen laatiman arvion mukainen pinta-ala 1 ha. Arvion pinta-alasta 1 ha metsämaata. Ainespuuta yhteensä 112 m3. Tornio-Muoniojen osayleiskaavassa tila MY-aluetta, kaavamääräysten mukaan alueelle sijoittaa vain maa- ja metsätalouteen liittyviä vähäisiä rakennuksia ja rakennelmia. Rakentaminen tulee sopeuttaa maisemaan. Kaavakartta ja kaavamääräykset liitteenä. Tarkemmat tiedot kaavasta Kolarin kunnan rakennusvalvonnasta.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään 31.10.2021 klo 23:59.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tornion-Muonionjoen osayleiskaava

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole