Kolarin kunnassa Torniojokeen rajoittuva 3,47ha tila/vapaa-ajan tontti.

Tontille on osoitettu yleiskaavassa yksi loma-asunnon rakennuspaikka. Yhden rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeus on 180 k-m² ja sille saa rakentaa yhden yksiasuntoisen, enintään I½-kerroksisen lomarakennuksen, erillisen saunarakennuksen sekä talousrakennuksia. Luku x merkinnän perässä osoittaa loma-asuntojen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 2000 m².  Tarkemmat rakentamiseen liittyvät tiedot Kolarin kunnan rakennusvalvonnasta.

Tontilla osuuksia yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin: Väylänpään osakaskunnan vesialue, maa-alueita ja Sieppijärven yhteismetsä. Yhteismetsäosuuden arvo 40€.

Tontti on runsas puustoinen. Tien varsi on nuorempaa mäntyvaltaista sekapuumetsää. Rantapuoli on järeämpää kuusivaltaista sekapuumetsää. Tontin poikki kulkee oja, jonka varsi kosteikkoa, muuten pohja on kivennäismaata. Omaa rantaa on noin 120m. Ranta on kivikkoinen.

Tontti sijaitsee Lappeantienvarrella, josta on matkaa Pelloon noin 37km ja Kolariin 39km. Tontin nurkat on merkitty oranssilla kuitunauhalla.


Myytävä kohde on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella myynnillä. Myyntiin sovelletaan ulosottokaaren yleisiä myyntiehtoja, jotka on koottu liitteseen: Yleiset huutokauppaehdot.


Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 25.10.2020 klo 23:59

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tontti yleiskaava-alueella, jossa tontille merkitty yksi rakennuspaikka loma-asunnolle. Muu osa tontista maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Katso tarkemmin kaavakartta ja kaavamerkinnät.

Rantarakentamisoikeus On
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alue.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköinen panttikirja siirretään ostajalle kauppakirjan luovuttamisen yhteydessä.

Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 273-403-876-9 Väylänpään osakaskunta. Osuuden suuruus: 0,001400 / 1,000000. 2) Yhteinen maa-alue 273-403-878-23 RN:ot 22:1-2,22:4,22:6-7 maaalue. Osuuden suuruus: 0,003956 / 1,000000. 3) Yhteinen maa-alue 273-403-878-24 RN:ot 22:1-10 maa-alueet. Osuuden suuruus: 0,001415 / 1,000000. 4) Yhteismetsä 273-874-5-0 Sieppijärven yhteismetsä Osuuden suuruus: 0,000200 / 1,750000