Loma-asunnon rakentamiseen soveltuva pieni, puustoinen tila upealla paikalla Kuopion Enonlahdessa, kirkasvetiseen ja kalaisaan Suvasveteen avautuvassa Koiraniemessä ja läheisessä saaressa.

Myydään Kuopion Enonlahdessa erinomaisella paikalla sijaitseva noin 2,5 hehtaarin puustoinen tila, jolla Vehmersalmen kunnan Suvasveden länsiosien rantaosayleiskaavaan merkittyä loma-asunnon rakennusoikeutta. Tila koostuu kahdesta palstasta, joista toinen on Koiraniemen tyvessä ja toinen Halmesaaressa runsaat 150 metriä pohjoiseen.

Koiraniemen palstalla yksi rantaosayleiskaavaan merkitty loma-asunnon rakennuspaikka. Koiraniemessä yhteensä kolme kaavaan merkittyä rakennuspaikkaa, jotka kaikki ovat vielä rakentamattomia. Rakennuspaikkoja lukuun ottamatta Koiraniemi kaavassa MY-aluetta (kts. Ote yleiskaavasta liitteenä). Rakennuspaikoille saa kaavamerkintöjen ja -määräysten mukaisesti rakentaa yhden loma-asunnon ja rantasaunan sekä tarpeelliset talousrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 180 K-m². Lomarakennuspaikka avautuu etelään päin Lapinlahteen, joka on osa laajempaa kirkasvetiseen Suvasveteen rajoittuvaa Enonlahtea. Suvasveden erityispiirteistä voit lukea täältä. Koiraniemeen johtaa hyväkuntoinen tie, josta tiemaksu ollut 10,60 €/vuosi.

Puustoa tilalla on runsaat 500 m³, josta tukin osuus lähes 70 %. Hakkuita voi rajoittaa rantaan rajoittuvuus (rantaosayleiskaavassa tila kokonaisuudessaan arvokkaalla järvimaisemavyöhykkeellä), mutta harventaminen ainakin mahdollista. Koiraniemen palstalla puusto onkin harvennettu joitakin vuosia sitten. Harvennuksen jälkeen tuuli on kaatanut yksittäisiä runkoja.

Myytävästä tilasta on laadittu Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n toimesta arvio joulukuussa 2020, joka on soveltuvin osin tarkasteltavissa liitteenä. Arviossa on arvioitu samalla kertaa kaksi kiinteistöä, joista tämän myyntitoimeksiannon ulkopuolelle jäävää kiinteistöä koskevat tiedot on poistettu. Myytävää kohdetta koskevat tiedot on kuitenkin esitetty kokonaisuudessaan.

 

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Suvasveden länsiosien rantaosayleiskaava

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rantaosayleiskaavaan merkitty yksi rakentamispaikka.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Koiraniemen yksityistiehen tieoikeus, joka merkittynä kiinteistörekisteriotteelle. Tiemaksu 10,60 €.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 297-456-878-3 Yhteinen venevalkama 2) Yhteinen maa-alue 297-456-878-4 Yhteinen myllytontti 3) Yhteinen vesialue 297-876-43-0 Tuomalan osakaskunta