Vapaa-ajan asuintontti Harattala-järven rannassa Lappeenrannassa, Ylämaan pitäjässä.

Suuruudeltaan 3200 m2 kokoinen, aurinkoinen rantatontti Harattalajärven rannassa. Tontti on erillinen rekisteriyksikkö, jonne on 7 m leveä rasitetieoikeus naapurikiinteistön kautta. Kohteeseen voi käydä vapaasti tutustumassa paikan päällä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tontti sijaitsee yleiskaava-alueella 405-Y45.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tontille on oikeus rakentaa vapaa-ajan asuinrakennus oheisrakennuksineen. Rakennusoikeutta 150 m2.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöön ei kohdistu mitään rasitteita tai rajoitteita, pois lukien yleiskaavan kaavamääräyksien rajoitteet rakentamiselle.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö myydään vapaana kaikista kiinteistörasituksista. Rasitustodistus myyntiesitteen liitteenä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Valmis ajokelpoinen tie kulkee tilalla Harattalanmaa 1:125 n. 70 m päähän tontista ja loppumatkalle on 7 m leveä rasitetieoikeus, johon voi rakentaa tien perille. Tieoikeus ilmenee tämän myyntiesitteen liitteinä olevista kiinteistörekisteriottesta ja kiinteistörekisterin karttatulosteesta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistöllä on osuuksia Sirkjärven osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen ja Savolammen yhteiseen vesialueeseen. Osuudet ilmenevät tämän myyntiesitteen liitteenä olevalta kiinteistörekisteriotteelta.