Yleiskaavan mukainen rantarakennuspaikka Valkjärven rannalla. Tontti rajoittuu tiehen. 

Yleiskaavan mukainen rantarakennuspaikka Valkjärven rannalla, kuviokartalla tontti numero 27. Tontinpinta-ala n. 5500 m2. Ranta kovapohjainen. Vaihtoehtona on myös ostaa tontti, kuviokartalla tontti nro 26, tilan toiselta rajalta. Tontti ei ole kaavassa merkitty rakennuspaikaksi, mutta myyjä sitoutuu hyväksymään rakennuspaikan siirtämisen tontilta 27 tontille 26. Tontin numero 26 pinta-ala on n. 5100 m2. Kummankin tontin ranta on kovapohjainen. Tontit on merkitty mastoon suuntaa antavasti oranssilla metsätilat nauhalla. Valkjärven vesialue rajavyöhykkeellä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kaavakartta: Yleiskaava (405-Y45)

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kaavakartta: Yleiskaava (405-Y45)

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistön karttatuloste, Tieoikeus ( Y2003-29498) Valkjärventie

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohde myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistön karttatuloste, Tieoikeus ( Y2003-29498) Valkjärventie, Tieoikeus (000-2010-K418)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 405-876-1-1 Säkkijärven kylien yhteisten vesialueiden osakaskunta