2 rantatonttia (noin 9000 m2 suuruisia määräaloja) Kivijärven rannalla.  Ranta aukeaa koilliseen. Kovapohjainen rapakiviranta.
Rakennuspaikalle saa sijoittaa:
-kaksi loma-asuntoa, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 130 kerros-m2 ja muita talousrakennuksia. Saunan enimmäiskoko on 30 kerros-m2. Toisen loma-asunnon enimmäiskoko on 30 kerros-m2. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on enintään 180 kerros-m2 ja rakennusten enimmäislukumäärä viisi. (tarkemmin kaavakarttaote ja kaavamääräykset, liite)

Autolla pääsee tonteille saakka!

Kohteisiin voi käydä tutustumassa ominpäin!

Tilan rantapyykit merkitty kuitunauhalla ja määräalojen välirajan kohta merkitty rannassa kuitunauhalla.
(tarkempi rajaus lohkomisessa siten, että molempiin kohteisiin tulee yhtä paljon rantaviivaa ja muuten rajaus kohdekartan mukaan).


 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (416-170400-17). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 17.4.2000.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kiinteistöllä Kalliola 10:30 on 3 kpl yleiskaavan mukaista rantarakentamispaikkaa, joista 2 on kaupankohteena. Yleiskaavakarttaan merkitty keskimmäisen rantarakennuspaikan rakennusoikeuden myyjä siirrättää naapuritilan puolelle, siksi keskimmäisen rakennuspaikan rakennusoikeus ei kuulu kaupankohteeseen. Tarkemmin kaavakartta ja kaavamääräykset. http://www.lemi.fi/sites/default/files/Kivij%C3%A4rvi.pdf http://www.lemi.fi/sites/default/files/images-and-pdf/Kivij%C3%A4rvi%20legenda.pdf

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tie tontille nro 2 kulkee osittain tontin / määräalan nro 4 kautta ja lisäksi tie tonteille kulkee osittain myyjän maita pitkin. Nämä tarkemmin määritellään ja kirjataan lohkomistoimituksessa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tontille / määrälle nro 2 tie kulkee osittain tontin/ määräalan nro 4 kautta ja lisäksi myyjän maata pitkin, mikä tarkemmin määritellään ja kirjataan lohkomistoimituksessa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräaloille pinta-alan suhteessa. Yhteinen vesialue 416-876-3-0 Uiminniemen osakaskunta.