Leppävirralla Oravikoskella oleva 0,41 ha:n omakotitalon rakennuspaikka. 

Kiinteistön Lähteenkorva 24:10 erillinen noin 0,41 ha:n kokoinen palsta, joka myydään määräalana. 

Kaupan kohteena olevalla määräalalla on yleiskaavan mukaan rakennusoikeutta 6% rakennuspaikan pinta-alasta, eli noin 250 k-m2. Vesijohto, jäteviemäri ja sähkölinja ovat määräalan rajalla. Määräalalle on tie. Määräalalla on kevytrakenteinen varastorakennus. Rakennuksessa olevat polttopuut kuuluvat kauppaan, mutta ulkona pinoissa olevat polttopuut eivät kuulu kauppaan. 

Hintapyyntö on 10 000 €. Tarjouksen kohteesta voi tehdä heti !

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Määräalalle on yleiskaavassa varattu 1 omakotitalon rakennuspaikka kaavamerkinnällä A.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kohteella ei ole rantaa

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa määräalaa rasittaa kiinteistöjen 420-425-420-425-11-27 Palo-Aho ja 420-425-24-3 Mäntyaho 5 m leveä tieoikeus 000-2017-K43896

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä, rasituksista, veloista ja vastuista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 5 m leveä tieoikeus 000-2017-K43896

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteena oleva määräala saa osuuden Konttilan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-425-876-2 pinta-alan suhteessa.