Erämaiset tontit noin 25 km etäisyydellä Lieksan keskustasta. Tontit mäntyvaltaisessa kangasmaastossa. Tonteille johtava Hattuvaarantie on päällystetty. Metsähallituksen metsästysalueet lähellä. Myydään tarjousten perusteella, tee tarjous.

Rakentaminen vaatii poikkeusluvan https://www.lieksa.fi/ru/rakennusjarjestys. Tarkempia tietoja rakentamisesta voi kysellä Lieksan kaupungin rakennusvalvonnasta https://www.lieksa.fi/ru/rakennusjarjestys

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rakentaminen vaatii poikkeusluvan

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Lohkottaville tonteille myönnetään tie oikeus emäkiinteistön tiehen

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin siirtyvät pinta-alan suhteessa kaupan mukana