Noin 1,7 ha metsäinen tontti lähellä 8-tietä noin 5 km Limingan keskustasta. Tontin läpi kulkee tie sekä sähkö- ja vesilinjat. Rakentaminen poikkeusluvalla.

Tarjoukset käsitellään pikaisesti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tie tontin läpi

Osuus yhteisiin Ei ole