Kolme aurinkoista, länteen avautuvaa rantatonttia Syvän Vehkjärven rannalla.

Syvän Vehkjärven, jonka pohjoispää on Lemin kunnan alueella ja eteläpää Luumäen kunnan alueella on Luumäen kunnan puolella, järven itärannalla, myytävänä kolme rantatonttia. Koska tontit sijaitsevat järven itärannalla, järvinäkymä avautuu siten ilta-aurinkoon, joten ilmansuunta on paras mahdollinen. Tontit myydään lohkomattomina määräaloina ja niiden muotoon voi jonkin verran myös ostaja vaikuttaa. Tonttien itärajalle johtaa hyväkuntoinen tie.

Tontit myydään niistä saatavien tarjousten perusteella joko yhdessä tai erikseen, mutta myyjä pidättää itsellään oikeuden joko hyväksyä tai hylätä tontista/tonteista saamansa tarjoukset.  Kaikki kolme tonttia ovat keskenään melko samanarvoisia, mutta niin kauan kuin useampia on myytävänä, voi ostaja luonnollisesti itse valita tonteista mieleisensä. 

 

 

 

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Syvän Vehkjärven ranta-alueella on yleiskaava. Kaavatunnus ilmenee kiinteistörekisteriotteelta.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kohteella (eli n. 1,6 ha alueella järven itärannalla) on kolme erillistä rakennusoikeutta vapaa-ajan asunnoille oheisrakennuksineen. Kukin rakennusoikeus on 180 m2/tontti.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Vain yleiskaavamääräysten mukaiset rajoitteet tonttien käytölle.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräalatontin myydään vapaina kaikista kiinteistörasituksista.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tonteille johtaa valmis tie ja ne saavat rasitetieoikeuden emätilan halki lohkomistoimituksen yhteydessä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kukin määräalatontti saa pinta-alansa mukaisen osuuden emätilan osuuksista Anjalan osakaskunnan yhteisiin vesialueisiin. Osuudet ilmenevät kiinteistörekisteriotteelta.