Määräala (erillinen palsta) Pitkäjärven länsirannalla, jonka eteläpäässä on yleiskaavan mukainen lomarakennuspaikka. Rakennuspaikka on kallioinen ja rinne rantaan on aika jyrkkä, mutta siinä on tasanteita jotka mahdollistavat rakentamisen. Järven ranta on myös jyrkkä ja kovapohjainen, vettä järvessä rakennuspaikan kohdalla on syvimmillään yli 4 metriä. Rakennuspaikan korkeimmalta kohdalta on hienot näkymät järvelle ja myös Kaitain kyläaukealle.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava 489-220501-54, tullut voimaan 1.7.2001.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yleiskaavan mukainen lomarakennuspaikka.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus on Lahdenpohjanpolun kautta, katso kiinteistörekisterikartta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alansa suhteessa osuudet yhteiseen vesialueeseen 489-409-876-1 Muurikkalan osakaskunta.