Yleiskaavan mukainen rantarakentamispaikka Pitkäjärven länsirannalla Kämäräkannonniemessä. Ranta aukeaa itä-kaakkoon. Ranta on pohjaltaan kantavaa kivennäismaata johon saa uimarannan helposti. Rakennuspaikka on tasainen. Sähköliittymä on saatavissa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava 489-220501-54, tullut voimaan 1.7.2001.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Katso kaavamääräykset.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2010-K29844) joka on 6 metriä leveä, merkitty suuntaa antavasti sinisellä kuitunauhalla maastoon Saunamäenpolulta rakennuspaikan rajalle jossa oranssia Metsätilat-nauhaa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 489-409-876-1 Muurikkalan osakaskunta.