Myytävänä Puulaveden Orassaaressa noin 3 hehtaarin metsätila. Erittäin hyvä puusto. Metsässä ei ole tehty toimenpiteitä vuosikymmeniin. Kiinteistöllä on yksi kaavan mukainen rakennuspaikka. Kiinteistöllä on noin 1969 rakennettu vaatimaton käyttökelvoton lomarakennus. Rannan avautumissuunta etelä. hp. 65 000 euroa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavamerkintä RA/1 Rakennuspaikan ulkopuolisella osalla tilaa M/mt-1 (maa ja metsätalousvaltainen alue, alue tai alueen osa, jolla ei saa suorittaa avohakkuuta)

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

On, yksi rakennuspaikka, kaavamerkintä RA Rakentaminen Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan. Rakennusoikeus 200 k-m2.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilalla on venevalkamaoikeus ja 6 metrin tieoikeus tiloilla 491-417-14-46 ja 491-417-14-48

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

On venevalkama ja tieoikeus tiloilla 491-417-14-46 ja 491-417-14-48

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

on osuuksia 1) Yhteinen maa-alue 491-417-878-8 Yht.maa-alue 2) Yhteinen vesialue 491-876-65-1 Itä-Puulan-Korpijärven osakaskunta

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta