3 yleiskaavan mukaista rakentamatonta rantarakennuspaikka Kyyveteen Moilalassa. Hintapyynnöt eteläisin etelään avautuva tontti 30 000 euroa ja kaksi länteen avautuvaa tonttia, hp. 35 000 euroa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

3 yleiskaavan mukaista rantarakennuspaikkaa

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

3 yleiskaavan mukaista rantarakennuspaikkaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1 )Kantakiinteistöllä on tieoikeusrasitteita, määräaloja ei rasita kantakiinteistön tieoikeusrasitteet. 2) Kantakiinteistöllä on 7 eri kiinteistön venevalkamarasiteoikeus pohjoisimman myytävän määräalatontin pohjoispuolella kantakiinteistön maalla.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Hallintaoikeus, joka puretaan myytävän määräalan osalta kaupanteon yhteydessä. Määräala myydään kaikista rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

on osuus: 1) Yhteinen vesialue 491-451-876-15 Moilala osakaskunta 2) Yhteinen vesialue 491-876-67-1 Kyyveden osakaskunta Myytävä määräala saa 1% osuuden kantakiinteistön osuuksista osuuksista yhteisiin