Myytävänä määräalana Mikkelin Viljakkalassa Puulaveden rannalla kaksi  länteen avautuvaa rantarakennuspaikkaa, kartassa A ja B  Rakennuspaikat ovat rakentamattomia, pinta-ala 0,675 ha/ kpl ja hp. 60 000 euroa/kpl.  Kartassa näkyvä rakennuspaikka on myyty C.

Kiinteistölle rakennuspaikoille A ja B on haettu rantarakentamista koskeva poikkeamislupa, jossa 2 uutta rakennuspaikkaa 120 k-m2 loma-asunnolle, 25 k-m2 saunalle ja 10 k-m2 varastolle. Kantturanvuorentie on perille kiinteistölle saakka. Myytäville rakennnuspaikoille saakka ei ole tietä perille. Rakennuspaikalle menevää Kantturavuorentietä on kunnostettu 2021.  Viljakkalansaarentieltä on noin 2,5 km rakennetulle rakennuspaikalle.Tilaan tutustuva on huomioitava, että tilalle menevällä Kantturavuorentietä on kunnostettu 2021 ja tiellä voi olla epätasaisuutta. 

Sähköliittymän hinta on 5120 euroa/liittymä rakennuspaikan rajalle toimitettuna.

Rannan vesijättö on lunastettu 2005

Rakennuspaikoilla rantaa noin 85 ja noin 90m.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kiinteistölle on haettu poikkeamislupaa kolmelle lomarakennukselle. Kahdelle uudelle lomarakennukselle ja yksi vanhan loma-asunnon korvaavalle. Rantarakentamista koskeva poikkeamislupa on on tullut lainvoimaiseksi noin 20.3.2020 ja poikkeamisluvan mukaiset rakennusluvat rakennuspaikoille tulee hakea noin 20.3.2022 mennessä (Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnasta ei ole saatu vahvistettua vastausta,mikä on poikkeamislupien lainvoimaiseksi tulopäivä).

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöllä on tierasitteita. Myytävää määräalaa B tulee rasittamaan myytävän määräala C tierasite. Kantakiinteistöllä on alla olevat rasitteet, mutta kantakiinteistön rasitteet eivät rasita myytäviä määräaloja. 1)Tieoikeus Tilojen Siintola 2:37 ja Suopelto 2:38 alueella vuodelta 1953. 2) Kantturavuoren yksityistie on tilalle saakka. 3) Tilaa rasittaa tilan Salonpää 491-468-3-81 tierasiteoikeus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräaloille menevällä Kantturavuorentiellä on pidetty 2021 tiekokous ja tien kunnostamisesta on sovittu. Tietä on kunnostettu 2021.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistöllä on osuuksia: Myytävä määräala saa pinta-alansa mukaisen osuuden osuuksista yhteisiin. 1) Yhteinen vesialue 213-876-26-1 Ukonniemi-Väisälä osakaskunta 2) Yhteinen vesialue 213-876-32-1 Pohjois-Puulan osakaskunta 3) Yhteinen maa-alue 491-468-878-2 Yht. venevalkama