Myytävänä määräalana Mikkelin Viljakkalassa Puulaveden rannalla kolme länteen avautuvaa rantarakennuspaikkaa. A, B ja C. Rakennuspaikat A ja B rakentamattomia, pinta-ala 0,675 ha/ kpl ja hp. 60 000 euroa/kpl.  Rakennuspaikalla C on  noin 5000m2: n on noin 1980 rakennettu loma-asunto, noin 1986 rakennettu sauna ja vanha varasto. Rakennuspaikan C  hintapyyntö on 75 000 euroa.

Kiinteistölle on haettu rantarakentamista koskeva poikkeamislupa, jossa 2 uutta rakennuspaikkaa   120 k-m2 loma-asunnolle, 25 k-m2 saunalle ja 10 k-m2 varastolle ja olemassa olevan lomarakennuksen paikalle on haettu poikkeamislupa uudelle loma-asunnolle ja varastolle. Kantturanvuorentie on perille kiinteistölle saakka. Rakennuspaikalle menevällä Kantturavuorentiellä on korkeita kiviä ja painumia. Sovi välittäjän kanssa tonttien ja loma-asunnon näyttöaika. Viljakkalansaarentieltä on noin 2,5 km rakennetulle rakennuspaikalle.Tilaan tutustuva on huomioitava, että tilalle menevällä Kantturavuorentiellä on korkeita kiviä ja painumia. 


Loma-asunto rakennettu noin 1980, noin 28 m2, terassi noin 10m2, noin 18 m2:n sauna rakennettu noin 1986. Varasto n. 6 m2.  Kaikki rakennukset ovat olleet vähällä käytöllä. Loma-asunnon katto on vuotanut varaston kohdalta ja erillisen varastorakennuksen katto on myös vuotanut. Loma-rakennuksen luona on betonirengasvesikaivo. Kaivoveden riittävyyttä ja talousvedeksi käyttökelpoisuutta ei ole selvitetty.
Loma-asunnossa on kaasuhella ja öljykamina. Kiinteistöllä oleviin rakennuksiin jää irtainta ja ostaja vastaa irtaimen siivoamisesta kaupanteon jälkeen.


Rakennuksissa ei ole tehty kuntotutkimuksia tai kuntotarkastuksia. Sähkölinja menee tilan rajalla. Sähköliittymän hinta on 5120 euroa/liittymä rakennuspaikan rajalle toimitettuna.

Rannan vesijättö on lunastettu 2005

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kiinteistölle on haettu poikkeamislupaa kolmelle lomarakennukselle. Kahdelle uudelle lomarakennukselle ja yksi vanhan loma-asunnon korvaavalle. Rantarakentamista koskeva poikkeamislupa on on tullut lainvoimaiseksi noin 20.3.2020 ja poikkeamisluvan mukaiset rakennusluvat rakennuspaikoille tulee hakea noin 20.3.2022 mennessä (Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnasta ei ole saatu vahvistettua vastausta,mikä on poikkeamislupien lainvoimaiseksi tulopäivä).

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöllä on tierasitteita. Myytävää määräalaa tulee rasittamaan myytävän kiinteistön ja määräalojen tierasittteet. 1)Tieoikeus Tilojen Siintola 2:37 ja Suopelto 2:38 alueella vuodelta 1953. 2) Kantturavuoren yksityistie on tilalle saakka. 3) Tilaa rasittaa tilan Salonpää 491-468-3-81 tierasiteoikeus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräaloille menevällä Kantturavuorentiellä ei ole pidetty tiekokouksia eikä kerätty tiemaksuja viime vuosina.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistöllä on osuuksia: Myytävä määräala voi saada pinta-alansa mukaisen osuuden osuuksista yhteisiin. 1) Yhteinen vesialue 213-876-26-1 Ukonniemi-Väisälä osakaskunta 2) Yhteinen vesialue 213-876-32-1 Pohjois-Puulan osakaskunta 3) Yhteinen maa-alue 491-468-878-2 Yht. venevalkama

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta