Muoniossa Olosjärvenrannalla todella erinomaisella paikalla sijaitseva 10 ha määräala, jossa kolme loma-asunnon rakennuspaikkaa.

Puustoinen määräala rauhallisen ja luonnon kauniin Olosjärven rannalla. Puusto on suurimmaksi osaksi järeähköä vanhaa mäntymetsää. Rannassa puusto on pienempää ja seassa kasvaa myös koivua ja kuusta. Eteläosasssa puusto on harvempaa ja pienempää. Maapohja on suurimmaksi osaksi kovaa ja helppokulkuista kivennäismaata. Rannassa paikoin soistumia ja rakkakivikkoa. Palstan läpi kulkee kovapohjainen tie. 

Alueella Koskenvainion ranta-asemakaava. Kaavassa määräalalle on määritelty kolme loma-asunnon rakennuspaikkaa. Yksi rakennuspaikka sijaitsee rannassa, toinen rannan ja tien välissä, kolmas tien eteläpuolella. Paikat näkyvät tarkemmin kaavakartassa. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yhdenperheen loma-asunnon tarpeellisine taloustiloineen yhteiseltä kerrosalaltaan enint 120m2. Rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa on erityisesti otettava huomioon ettei maisemakuvaa muuteta eikä naapurille aiheuteta vahinkoa, eikä haittaa. Loma-asuntoalueen puusto ja muu kasvillisuus, topografia sekä rantaviiva on säilytettävä mahdollisimman koskemattomina. Muu osa rakennuspaikkaa on säilytettävä rakentamattomana ja luonnonmukaisessa kunnossa. Alueelle saa kuitenkin rakentaa yhden 1-kerroksisen kerrosalaltaan enint. 20m2 suuruisen saunarakennuksen.

Laajat osuudet yhteisiin alueisiin.

Alueella huippu mahdollisuudet ympärivuotisiin harrastuksiin ja virkistäytymiseen. Lähellä on neljä laskettelukeskusta, jotka tarjoavat laajat ja monipuoliset laskettelu ja hiihto mahdollisuudet. Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueella on kauniit patikointi mahdollisuudet niin lyhyeen päiväreissuun kuin useamman päivän vaellukseen. Lähellä oleva Muoniojoki ja laajat Valtionmaat tarjoavat hyvät kalastus ja metsästys mahdollisuudet. Vauhdikkaampaa menoa varten löytyy kelkkareittiverkosta, josta yksi ura kulkee Olosjärven kautta.

Etäisyydet: Olostunturi n. 8km, Pallastunturi n.30km, Levi n.60km, Ylläs n.60km ja Muonion keskusta n.8km.

Palstan kulmapyykit merkitty oranssilla kuitunauhalla. Palstan läpimenevän tien varressa kuitunauhat tilan rajoilla.

Tilalla metsätysvuokrasopimus Koppelonpojat 86 Ry:n kanssa.

 

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Koskenvainion ranta-asemakaava. Kaavassa määräalalle on merkitty kolme rakennuspaikkaa loma-asunnolle. Muu osa määräalasta kaavassa puisto- ja maatalousaluetta. Katso tarkemmin kaavakartta ja kaavamerkinnät. Kaavan puistoalueella metsän hakkuuseen tarvitaan maisemalupa, maatalousalueella lupaa ei tarvitse hakea.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavassa yksi rakennuspaikka Olosjärven rannalla.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tie rasitteita. Katso kiinteistörekisteriote ja kartat.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitykset tullaan purkamaan määräalasta.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote ja kartat.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Paljon osuuksia yhteisiin. Katso kiinteistörekisteriote. Osuudet siirtyvät pinta-alan suhteessa.