Hyvä, liki puolen hehtaarin tontti Nokian Korvolassa, vain noin 6-7 km Nokian keskustasta. Tontilla purkukuntoiset rakennukset.

Tontille on Nokian kaupungin mukaan mahdollista hakea suunnittelutarveratkaisulla rakennusoikeutta rakentaa yksi kaksiasuntoinen asuinrakennus ja talousrakennuksia. Max. rakennusoikeus 500 km2.
Esimerkiksi paritalo 2 x 180 m2 ja 2 x 70 m2 talousrakennukset. Suunnittelutarveratkaisun hinta on (2020) on  600€ / myönteinen päätös.
Tontilla on jo sähköliittymä ja vesijohto sekä viemärilinja kulkevat kevyen liikenteen väylän laidalla, joten ne on helppo tuoda pihaliittymää pitkin tontille.
Tontille on tuore tieoikeus määritetty Siuron Valtatien liittymästä.
Kauppa tehdään kaksivaiheisena, että ensin tehdään joko esisopimus (tai purkava/lykkäävä ehto) ja lopullinen kauppa vasta kun suunnittelutarveratkaisu on saanut lainvoiman.
Myyjä edesauttaa mahdollisuuksien mukaan ostajaa saamaan suunnittelutarveratkaisun.

Tontilla sijaitsi vanha pieni autiotalo, joka on palanut maan tasalle syyskuussa 2020. Tontilla on lisäksi kaksi purkukuntoista varastorakennusta.
Käy tutustumassa kohteeseen, kohde merkitään maastoon viikon 43 aikana.

Tästä hyvä tontti, vaikka sille unelmien talolle! 

 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Haja-asutusaluetta, Nokian rakennusjärjestyksen mukaan "Asuntokäyttöön tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen, johon saa sijoittaa enintään kaksi asuntoa. Asuinrakennuksen lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa asumiseen liittyviä yksikerroksisia talousrakennuksia. Rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 500 m2 kuitenkin enintään 15 % rakennuspaikan pinta- alasta.". Myönteisen suunnittelutarveratkaisun lupamaksu 600€, kielteisen 300 €.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tontti ei rajoitu rantaan

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kohteelle ei kiinteistörekisteriotteen mukaan kohdistu rasituksia.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kohteeseen ei kohdistu kiinnityksiä tai rasituksia.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieliittymästä tieoikeus, määritetty 6 m leveänä. Ks kiint.rek.karttatuloste

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Kohteella ei ole osuuksia yhteisiin alueisiin.