Myytävänä Oulaisten Juntinperältä omakotitalotontti erinomaisella sijainnilla lähellä kouluja ja palveluja.

Oulaisissa Juntinperällä (Juntintie) myynnissä määräala Oulaksen ja Toholan kaupunginosien asemakaava-alueella.

Määräala on ympyröity sinisellä korostekynällä ohessa olevaan karttaan.

Määräala sijaitsee asemakaavassa korttelissa 30 käsittäen tontin numero 4. Kortteli on varattu kaavassa erillispientalojen korttelialueeksi. Korttelialueelle saa rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia omakotitaloja. Tontilla 4 rakennusoikeus on 250 kerrosalaneliömetriä.

Tontti sijaitsee osin naapurikiinteistön puolella. Naapurit ovat sopineet tilusvaihdon tekemisestä tontin lohkomisen yhteydessä.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Välittäjä on lomalla 8.7-2.8.2021. Tuuraajana tänä aikana Tarja Manninen, johon voi olla yhteydessä sähköpostilla tarja.manninen@mhy.fi tai puhelimella 0400 807229.

Kaava Asemakaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole