Myytävänä Oulaisten Juntinperältä omakotitalotontti erinomaisella sijainnilla lähellä kouluja ja palveluja.

Oulaisissa Juntinperällä (Juntintie) myynnissä määräala Oulaksen ja Toholan kaupunginosien asemakaava-alueella.

Määräala on ympyröity sinisellä korostekynällä ohessa olevaan karttaan.

Määräala sijaitsee asemakaavassa korttelissa 30 käsittäen tontin numero 4. Kortteli on varattu kaavassa erillispientalojen korttelialueeksi. Korttelialueelle saa rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia omakotitaloja. Tontilla 4 rakennusoikeus on 250 kerrosalaneliömetriä.

Tontti sijaitsee osin naapurikiinteistön puolella. Naapurit ovat sopineet tilusvaihdon tekemisestä tontin lohkomisen yhteydessä.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset käsitellään tapauskohtaisesti.

 

Kaava Asemakaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole