Kappale kauneinta Suomea. Kahdesta palstasta muodostuva metsätilan ja Päijänteen rannalla sijaitsevan lomarakennuspaikan kokonaisuus Maakeskenlahdella. Ranta aukeaa itään. 

Padasjoen kunnan Maakesken kylässä sijaitseva Suppula -niminen kiinteistö Rn:o 10:72 (kiinteistötunnus 576-409-10-72). Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 10,359 hehtaaria. Kiinteistö muodostuu kahdesta toisistaan erillisestä palstasta. Päijänteen rantaan rajoittuvalla palstalla on Päijänteen eteläosien rantaosayleiskaava. Kaava-alueen kaavamerkinnät RA (omarantaisten loma-asuntojen rakennuspaikka) ja M (Maa- ja metsätalousvaltainen alue).

Uuden rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähitään 3000 mja rantaviivan pituuden vähintään 50 m. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon ja yhden vierasmajan sekä sauna- ja talousrakennuksia. Rakennusten kokonaismäärä saa olla enintään viisi. Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosneliömetrimäärä saa olla korkeintaan 7 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin vähintään 130 m2 ja enintään 250 m2. Loma-asunnon kerrosala saa olla enintään 150 mja vierasmajan enintään 40 m2. Enintään 25 msaunan on oltava vähintään 10 metrin etäisyydellä rantaviivasta ja sitä suuremmat vähintään 20 metrin etäisyydellä rantaviivasta. Vierasmajan ja varastorakennusten tulee sijaita vähinttän 30 metrin etäisyydellä rantaviivasta. Lomarakennuksen tulee olla vähintään 25 metrin etäisyydellä rantaviivasta ja 140 m2 suurempien rakennusten vähintään 50 metrin etäisyydellä rantaviivasta, elleivät maasto-olosuhteet muuta edellytä. 

Ranta on matalahkoa ja siihen on muodostunut lunastamatonta vesijättöä. Vesijätön lunastuksen hinta on n. 2000 € toimitusmaksu + yhteisalueen omistajalle maksettava käyvän arvon mukainen lunastuskorvaus. Korvauksen suuruus määritetään lunastustoimituksessa, jota haetaan Maanmittauslaitokselta. Vesijätön lunastaminen saattaa olla edellytyksenä rakennusluvan myöntämiselle.

Tällä hetkellä kaavaan merkityn rakennuspaikan läpi kulkee tie naapurikiinteistöllä olevalle loma-asunnolle. Tien siirtäminen kulkemaan takakautta voisi olla tierasitteen haltijan kanssa sopien mahdollista. Uuden tienpätkän tarve noin 100 metriä. Pääsääntöisesti tien/tieoikeuden siirtämisestä koituvista kustannuksista vastaa siirtoa hakeva ja siirrosta hyödyn saava taho. 

 

Kohteen palstoista on mahdollista tarjota myös erikseen. Kirjoita tällöin tarjouksen lisätietoihin, koskeeko tarjous rantapalstaa vai metsäpalstaa.

Kohde on nauhoitettu suuntaa antavasti oranssilla kuitunauhalla ja siihen voi käydä tutustumassa omatoimisesti. Rajat osin erittäin epäselvät, eikä kaikkia rajapyykkejä löydy.


Tarjouskilpailu, kohteesta tehtyjä tarjouksia ei käsitellä ennen tarjoustenjättöajan päättymistä. Tarjoustenjättö päättyy 1.6.2021 klo 23.59.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Päijänteen eteläosien rantaosayleiskaava, kaavamerkinnät RA ja M

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

7 % rakennuspaikan pinta-alasta, vähintään 130 k-m2 ja enintään 250 k-m2

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeudet, kts. kiinteistörekisteriote ja -kartta

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköinen panttikirja 150.000 €. Siirretään ostajalle kaupanteon yhteydessä velkakiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

On, kts. kiinteistörekisteriote ja -kartta

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 576-409-876-1, Yhteinen maa-alue 576-409-878-1, Yhteinen maa-alue 576-409-878-2