Luonnon kauniin ja kalaisan Kongasjoen Kärppäkosken rannalla Tuliniemi kantatilakiinteistö n. 0,6 ha , johon poikkeamisluvalla mahdollisuus saada myös rakentamisoikeutta. Kongasjoen Kärppäkosken rantaa n. 100 metriä. Puustoa n.62 m3 kuviolla 5 uudistuskypsää metsää (mahdollisuus hakea rakennusoikeutta poikkeamisluvalla) ja kuviolla 4 n. 4 metristä taimikkoa. Monipuolinen ja monien mahdollisuuksien kehittämis- ja sijoituskohde.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kunnan poikkeamisluvalla mahdollisuus hakea rakennuslupaa tehdyn tilakohtaisen rantarakentamisoikeusselvityksen perusteella. Myyjät ovat valmiita tekemään purkavaehtoisen kaupan rakentamisoikeuden saamisen osalta.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen muaksesti osuus yhteiseen maa-alueeseen ja yhteiseen venevalkamaan.