Metsäpalsta, jossa vakituisen asunnon rantarakennuspaikka n. 20 min. ajomatkan päässä Jyväskylästä.

Petäjävesi Kintaus 3,95 ha. Puusto n. 610 m3. Metsä pääosin mäntyvaltaista kasvatusmetsää. Petäjäveden kunnan rantayleiskaavaan on merkitty tilalle yksi rakentamaton asuinkiinteistön rakennuspaikka. Rakennuspaikka sijaitsee Huhtiajärven itärannalla.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 29.9.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Alueella Petäjäveden kunnan rantayleiskaava. Kaavamerkinnät (AP) ERILLISPIENTALOJEN ALUE. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten erillispientalojen rakentamiseen. Rakennuspaikka, johon saa rakentaa yhden, enintään 2-kerroksisen asuinrakennuksen sekä saunarakennuksen ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 450 k-m3. Kaavamerkintä (M) maa- ja metsätalousvaltainen alue: Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueen metsänkäsittelyssä on noudatettava kulloinkin voimassa olevia ranta-alueita koskevia valtakunnallisia metsänhoitosuosituksia.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rantayleiskaavassa yksi rakentamaton asuinkiinteistön rakennuspaikka. Kaavamerkintä (AP). Lisätietoja rakentamisesta ja rakennusmääräyksistä saa Petäjäveden kunnasta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ks. kiinteistörekisteriote 592-401-2-164 ja karttaliite tierasitteista.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pajulan yksityistiellä. Tieyksikkömaksu 18,72 €, v.2020.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 592-401-876-9 Rauhoituspiirit. 2) Yhteinen vesialue 592-401-876-11 Tilan 2:2 vesialue.